Пробни завршни испит

Пробни завршни испит се реализује у петак 9.04.2021. и суботу 10.04.2021. У петак од 13:00 ученици раде тестове из математике. У суботу од 9:00 тестове из српског језика, а од 11:30 комбиновани тест.

Време израде теста је 120 минута.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ.

Упис деце у први разред основне школе

Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз подршку канцеларије за информационе технологије и е-управу из године у годину настоји да олакша родитељима / законским заступницима активности у вези са уписом деце у први разред основне школе. Родитељима је доступна услуга е-Заказивање термина за упис и тестирање детета у основној школи. Термин може да се откаже 24 сата раније. Али, ако се не откаже и не дође у заказаном термину, родитељ неће моћи преко система да закаже (резервише) термин наредних 14 дана. У том случају родитељ се директно обраћа школи ради заказивања новог термина. 

Од 1. априла 2021. године је почео упис деце у први разред основне школе узраста од 6 и по до 7 и по година. Дете старости од 6 до 6 и по година може се уписати у први разред тек након проверене спремности за полазак у школу коју врше педагог и психолог. Дете старије од 7 и по година може се уписати у први разред или одговарајући разред након претходне провере знања.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ: 

Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа за школску 2021/2022. годину

Print Screen  сајта   https://mojasrednjaskola.gov.rs/ 


Конкурс је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 31. марта 2021. године.

План уписа је урађен у складу са Смерницама МПНТР за планирање уписа ученика. Након састанака на којима су поред директора средњих школа присуствовали представници свих локалних самоуправа, Националне службе за запошљавање (филијале: Ваљево, Шабац и Лозница), Регионалне привредне коморе, урађени су градски/општински предлози плана уписа, а потом је Министарство добило предлоге преко Школске управе.

Планови су донети тако да у највећој могућној мери одсликавају реалне потребе привредног развоја одређене локалне самоуправе. Значајни параметри су:

– Број ученика који завршавају основно образовање,

– Потребе послодаваца за одређеним занимањима,

– Свих изјава о спремности послодаваца у случају образовних профила који се реализују по дуалном моделу образовања,

– Критеријума Министарства просвете (неки од њих су: да се број одељења на нивоу школе не треба повећавати у односу на школску 2020/21. годину, у школама у којима је школске 2020/21.г. реализација уписа била таква да се одељења нису могла формирати у складу са Упутством било је потребно извршити рационализацију).

ВАЉЕВО
Ваљевска гимназија            214 слободних места
Техничка школа                   240 слободних места
Економска школа                 180 слободних места
Медицинска школа              180 слободних места
Пољопривредна школа       180 слободних места
Музичка школа                    24 слободна места   

УБ
Техничка школа                   180 слободних места
Гимназија                              60 слободних места

ЛАЈКОВАЦ
Средња школа                      120 слободних места  

ЉИГ
Средња школа                      90 слободних места  

МИОНИЦА
Средња школа                      60 слободних места  

ОСЕЧИНА
ОВЦ                                       60 слободних места    

Ове школске године активности које се односе на завршавање основне школе као и упис у средњу школу обављати путем портала моја средња школа без подношења документације у папирном облику.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ: 

Припреме за пробни завршни испит

ZOOM састанци руководиоца Школске управе, председника ОУК и директора основних школа са подручја Колубарског и Мачванског округа, одржани су  16. и 17. марта 2021. године. Основна тема састанака је била реализација пробног завршног испита. Приказана је Power Point презентација у вези са утврђеним процедурама које ће бити примењене пре, у току и после пробног завршног испита. Истакнуто је да је основни циљ пробног завршног испита да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду. Састанак је имао интерактивни карактер, што подразумева међусобну размену информација учесника састанка. 

Састанак директора предшколских установа

У просторијама предшколске установе Уб у Убу 3. фебруара 2021. године одржан је састанак директора предшколских установа са подручја Колубарског и Мачванског управног округа са представницима Школске управе Ваљево.

Кључна тема састанка била је организација васпитно-образовно рада у радној 2020/2021. години. Осим тога, разматрана су и питања реализације припремног предшколског програма, преласка на нови програм предшколског васпитања и образовања под називом „Године узлета“ и подршке деци из осетљивих друштвених група. 

Више о овоме можете видети ОВДЕ.

Уводни састанци у вези са планирањем уписа ученика

Први састанак Школске управе Ваљево са директорима средњих школа у вези са почетком планирања уписа ученика у први разред средњих школа школске 2021/2022. године, одржан је 18. децембра 2020. године.

Преко ZOOM апликације руководилац Школске управе и директори средњих школа из Колубарског и Мачванског управног округа, разговарали су о броју ученика осмих разреда основних школа ове године у односу на претходну школску годину, о критеријумима за планирање уписа ученика и предстојећим корацима.

Превенција дигиталног насиља

О облицима дигиталног насиља, превентивним мерама које се предузимају у образовно-васпитним установама, безбедном коришћењу дигиталних уређаја, програму предмета Дигитални свет и развијању дигиталних компетенција ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја можете погледати ОВДЕ.

Обука школских тимова

У току новембра и децембра 2020. године за подручје Школске управе Ваљево одржане су две непосредне и три online обуке запослених у образовању за примену образовних стандарда и самовредновање рада установа у основном и средњем образовању.

Обрађене су четири теме:

  1. Оквир квалитета кроз јединство самовредновања и спољашњег вредновања;
  2. Развој културе самовредновања у установи;
  3. Од извора података до процене квалитета;
  4. Акционо планирање и тимови у установи.

Коришћењем ZOOM апликације на обуци је остварена online комуникација на релацији водитељи – учесници.

Организација рада основних и средњих школа до краја првог полугодишта школске 2020/2021. године

О новим мерама за организацију рада, измени школског календара о образовно-васпитном раду за основне и средње школе у школској 2020/2021. години, снимању и емитовању часова школа са подручја Школске управе Ваљево, пробној државној матури можете погледати ОВДЕ.