МИНИСТАР У ПОСЕТИ ШАБАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ И ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ШАБАЦ

Током посете Шапцу министар је обишао Шабачку гимназију која обележава 180 година постојања и Основну школу ”Вук Караџић” која ове године прославља 130 година од оснивања.

Приликом обраћања директорима гимназија Србије, на скупу организованом у Шабачкој гимназији, министар је рекао да је Министарство пре годину данапокренуло  причу о реформи гимназија и да је анкетирање запослених показало сагласност свих да су неопходне промене у општем средњем образовању. У вези са реформом гимназија,министар је нагласио да је национални модел гимназије оплемењен најбољим међународним моделима.Директори гимназија судали подршку концепту реформисане гимназије.

После обиласка Шабачке гимназије, министар Шарчевић посетио је основну школу „Вук Караџић“ Шабац и упознао се са условима рада и ресурсима школе.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 

Advertisements
од skolskaupravavaljevo

Обука за увођење новог предмета физичко и здравствено васпитање и примена релевантних програмских садржаја

За подручје Школске управе Ваљево у току септембра 2017. године одржане су обуке за увођење новог предмета физичко и здравствено васпитање. Термини обука били су следећи: Шабац 2., 9. и 10. септембра 2017. године и  Ваљево 16. и 23. септембра 2017. године. Присутни су били сви наставнци физичког и здравственог васпитања из основних школа Колубарског и Мачванског округа. Водитељски парови који су спровели обуке били су:Снежана Јадрановић, др Снежана Панић и др Зорица Јоцић, Снежана Маринковић.

Програм обуке су чиниле следеће теме:

Тема 1: Стандарди постигнућа за предмет физичко васпитање

Тема 2: Међупредметна компетенција – одговоран однос према здрављу

Тема 3: Заједничке карактеристике наставног програма за пети разред основног образовања и васпитања

Тема 4: Карактеристике наставног програма предмета Физичко и здравствено васпитање

Тема 5: Планирање и припремање наставе физичког и здравственог васпитања

Тема 6: Лична и колективна хигијена и утицај на здравље

Тема 7: Правилна исхрана

Тема 8: Значај физичке активности за здравље.

 

од skolskaupravavaljevo

Завршни испит за 2016/2017. годину

У оквиру завршног испита за школску 2016/2017. годину, ученици који су стекли услов 14. јуна радили су тест из матерњег/српског језика, 15. јуна тест из математике и 16. јуна комбиновни тест. Прелиминарни резултати су 18. јуна 2017. године, а објављивање коначних резултата завршног испита је 23. јуна 2017. године до 16 часова.

Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четврогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:

 • успеха на завршном испиту,
 • општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе и
 • резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

На основу успеха на завршном испиту ученик може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованом тесту. Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех остварен на крају шестог разреда, заокружен на две децимале, помножи бројем 4, а општи успех остварен на крају седмог и осмог разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи бројем 5.На основу општег успеха од шестог до осмог разреда ученик може да оствари највише 70 бодова. Резултати постигнути на такмичењима ученика основне школе вреднују се тако што се кандидату који је у осмом разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места на такмичењима, додељују следећи бодови:

 1. међународно такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:
  • прво место – 12 бодова,
  • друго место – 10 бодова,
  • треће место – 8 бодова,
 2. републиччко такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:
  • прво место – 6 бодова,
  • друго место – 4 бода,
  • треће место – 2 бода.

У пратњи припадника Министарства унутрашњих послова тестови су довезени из Београда  у просторије Школске управе у Ваљеву, Шапцу и Лозници. По утврђеном распореду, 14., 15. и 16. јуна 2017. године, тестове су преузели директори школа.

После обављеног завршног испита и утврђеног броја бодова ученици у матичним основним школама попуњавају листе жеља у које могу унети највише 20 опредељења за даље школовање. Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама је 24. и 25. јуна 2017. године. Објављивање званичних резулатата расподеле по школама и образовним профилима је 3. јула 2017. године. Први уписни круг у средње школе је 4. и 5. јула 2017. године, а други уписни круг је 7. јула 2017. године.

На подручју Школске управе Ваљево за Колубарски и Мачвански округ од 4699 пријављених кандидата, на завршни испит је изашло 4619 кандидата, што значи да је излазност на завршни испит на нивоу Школске управе Ваљево 97%.

strajk-u-skolama-pripreme-osmaka-zavrsni-ispit-1328585176-739221

од skolskaupravavaljevo

Састанак директора основних и средњих школа Мачванског округа

Састанак директора основних и средњих школа 8 општина Мачванског округа одржан је у четвртак, 25. маја 2017. године, у Техничкој школи у Шапцу. Уводна тема о којој се разговарало односила се на безбедност ученика основношколског и средњошколског узраста. Присутнима се најпре обратио начелник Полицијске управе за Мачвански округ са седиштем у Шапцу, Зоран Јевђенић, који је изнео кључне чињенице у вези са темом безбедности из угла активности које спроводе припадници Министарства унутрашњих послова. У интерактивном разговору, директори школа су од начелника Полицијске управе добили одговоре на постављена питања и препоруке за решавање конкретних проблема.

У даљем току састанка, руководилац Школске управе Ваљево, др Зорица Јоцић, уз коришћење припремљене презентације, говорила је о искуствима и изазовима са којима се сусрећемо у области заштите деце/ученика од различитих облика насиља. Остале теме састанка су биле: спровођење завршног испита за ученике осмог разреда, упис ученика у први разред средњих школа и извештај о раду Радне подгрупе Школске управе Ваљево за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања.

од skolskaupravavaljevo

Састанак директора основних и средњих школа Колубарског округа

У просторијама Медицинске школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву, у среду 24. маја 2017. године, одржан је састанак директора основних и средњих школа 6 општина Колубарског округа.

Дневни ред:

 1. Завршни испит и упис ученика у средње школе;
 2. Безбедност ученика у школама;
 3. Извештај о раду Радне подгрупе ШУ Ваљево за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања;
 4. Разно.

Састанак је водила др Зорица Јоцић, руководилац Школске управе Ваљево.

од skolskaupravavaljevo