Нова школа у Црвеној Јабуци

Новоизграђена школа у Црвеној Јабуци која припада ОШ „Милан Муњас“ Уб отворена је 4. маја 2022. године. Претходни објекат школе био је изграђен 1923. године, а настава у њему је извођена закључно са школском 2020/21. годином.

Налазом стручњака констатовано је да зграда више није безбедна за боравак ученика и да, имајући у виду природу оштећења, никаква адаптација или реконструкција постојеће зграде није трајно решење. У априлу 2021. године општина Уб је донела одлуку о изградњи новог објекта школе, а радови на изградњи започети су у јулу 2021. године.

У издвојеном одељењу Црвена Јабука у школској 2021/22. години наставу похађа 15 ученика, распоређених у два одељења, од којих је једно комбиновано од ученика другог и четвртог разреда, а друго чине ученици трећег разреда.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ и ОВДЕ.

Пример добре праксе из основне школе у Брежђу

У препуној школској сали Издвојеног одељења у Брежђу, у петак 1. априла, драмска секција издвојеног одељења Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић извела је представу „Марко Краљевић и Муса Кесеџија“. 

Представа обрађује познату тему о борби два велика јунака, али на савремен начин, опомињући нас на то колико је важно чувати природу. 

Чланови драмске секције су сви ученици петог, шестог и седмог разреда издвојеног одељења у Брежђу. Њихова пожртвованост, посвећеност, креативност и труд не види се само у глуми, песми и игри коју изводе на сцени, већ и у израђеним костимима, сценографији, реквизитима.

Ентузијазам једне релативно мале сеоске школе и њених наставника, труд и сати увежбавања, осмишљавања и организовања, говоре нам много о њиховој жељи да, постављајући себи високе циљеве, докажу како ништа није немогуће. Тимски рад и упорност ове трупе коју води наставница српског језика, Марија Маринковић још једном је успео да свима овај дан остане у незаборавном сећању.

Упис првака

Електронско заказивање термина за тестирање и упис деце у први разред основне школе доступно је родитељима од 21. марта 2022. године. Ако родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу, овлашћено лице у школи ће у име родитеља заказати кроз апликацију термин. 

Школе ће у наредном периоду обавестити родитеље о могућности да електронски закажу термин за упис и тестирање детета истицањем информације на званичној интернет страници школе, огласној табли или путем других средстава коминикације.

Родитељи не доносе у школу ни један документ у папирном облику, већ сва 4 документа прибавља школа преко е-управе (извод из матичне књиге рођених, евиденција пребивалишта, уверење о здравственом прегледу и потврда о завршеном припремном предшколском програму). Изузетно, ако је лекарски преглед обављен у приватној пракси или војној здравственој установи, потребно је да такво уверење о здравственом прегледу родитељ донесе у школу.

Подршка Министарства преко телефона 011-735-0557.

Подршка контакт центра Канцеларије за информационе технологије и е-управу преко телефона 011-735-0561.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ.

Пробни завршни испит

У свим основним школама ученици осмог разреда ће радити пробни завршни испит 25. и 26. марта 2022. године, по следећем распореду: 

– тест из математике 25. марта 2022. године у 13 часова,

– тест из српског/матерњег језика 26. марта 2022. године у 9 часова,

– комбиновани тест 26. марта 2022. године у 11.30 часова.

Пробни завршни испит представља верну симулацију процеса завршног испита. Циљ је тај да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду. Ученици пролазе кроз све утврђене процедуре.

Школа, у циљу унапређивања постигнућа ученика и постизања бољих резултата на завршном испиту, користи резултате ученика са пробног завршног испита у планирању рада у наредном периоду, као и у изради оперативних планова припремне наставе за завршни испит. 

Више о овоме можете погледати ОВДЕ, ОВДЕ и ОВДЕ

Награда града Ваљева

О условима за доделу Награде града Ваљева за 2021. годину, процесу планирања уписа ученика у средње школе за школску 2022/2023. годину, упису ученика у први разред основне школе и другим темама можете погледати ОВДЕ,  ОВДЕ и ОВДЕ.

Израда предлога плана уписа

У складу са Смерницама за планирање уписа ученика у средње школе на локалном и регионалном нивоу, 21. јануара 2022. године Школска управа Ваљево је организовала састанак у просторијама Пољопривредне школе са домом ученика Ваљево. Састанку су присуствовали директори средњих школа са подручја Колубарског и Мачванског округа, представници 14 локалних самоуправа, представници Регионалне привредне коморе и филијала Националне службе за запошљавање. 
У уводом обраћању руководиоца Школске управе истакнуто је да план уписа ученика у средње школе треба да, у највећој могућној мери, одсликава реалне потребе привредног развоја дате локалне средине и да треба да буде донет на основу: 

  • броја ученика који завршавају основно образовање,
  • предлога плана уписа који буду доставиле школе,
  • потреба послодаваца за одређеним занимањима које доставе РПК и НСЗ, 
  • изјава послодаваца у случају образовних профила који би били реализовани по дуалном моделу образовања, прикупљених од стране РПК,
  • критеријума за планирање уписа донетих од стране Министарства.

На састанку је анализиран број ученика који завршавају основно образовање по локалним самоуправама, реализација уписа ученика у средње школе из претходне школске године и предлози плана уписа које су доставиле школе. Представница Регионалне привредне коморе је изнела податке у вези са потребама послодаваца за одређеним занимањима која ће бити укључена у процес дуалног образовања. Директор Филијале НСЗ Ваљево је навео потребе за одређеним занимањима на нивоу Колубарског округа. Представници локалних самоуправа су коментарисали потребе локалне привреде и повезаност са образовним профилима у средњим школама.

.

Предстојеће активности

У сусрет новој години, руководилац Школске управе Ваљево је говорила о реализацији наставе у првом полугодишту школске 2021/2022. године и пословима у вези са завршним испитом ученика осмог разреда и припремом предлога Плана уписа ученика у први разред средњих школа за школску 2022/2023. годину.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ.

Подршка из Министарства

У петак, 24. децембра 2021. године у Школској управи Ваљево одржан је састанак свих запослених са посебним саветником министра просвете, науке и технолошког развоја др Зораном Костићем и начелником Одељења за координацију рада школских управа Јасмином Ђелић.
Након уводног обраћања руководиоца Школске управе Ваљево др Зорице Јоцић, запосленима су се обратили др Зоран Костић и Јасмина Ђелић који су највише говорили о реализацији и могућим моделима стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања. Зорица Јоцић је поднела извештај о реализованим активностима Школске управе у периоду септембар – децембар 2021. године. Запослени у Школској управи су узели учешће у размени информација у вези са обављањем свакодневних послова и захвалили су се на пруженој подршци колега из Министарства. 

Ученичке задруге

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у склопу промоције и унапређивања рада ученичких задруга, организовало је Прву конференцију „Ученичке задруге – могућност и значај за развој компетенција ученика“ у Београду, у уторак, 21.12.2021. године.

У циљу популаризације отварања ученичких задруга, наведеној конференцији присуствовали су представник Школске управе Ваљево и директори ОШ „Десанка Максимовић“ Ваљево, ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац и ОШ „Јован Цвијић“ Лозница.