Обука за наставнике техничког образовања – Наставни план и програм новог предмета техника и технологија за 5. разред основне школе

Обуке за наставнике техничког образовања са циљем  упознавања са новом концепцијом наставног програма за предмет Техника и технологија  за пети разред у основној школи су одржане у Школској управи Ваљево 4., 18., 19. и 25. новембра 2017. године. Припрема обуке је резултат сарадње Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања  и Завода за унапређивање образовања и васпитања. Реализовано је 6 обука, по 3 у Ваљеву и Шапцу. Водитељски парови су били просветни саветници Снежана Јадрановић и Љиљана Рељић, и саветници – спољни сарадници мр Љиљана Божић и педагошки саветник Мицко Лепојевић.  Циљеви обуке су се односили на:

– упознавање са наставним планом и програмом новог предмета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за 5. разред основне школе;

– упознавање са међупредметним компетенцијама са фокусом на предузетништво;

– примена пројектне наставе и релевантних програмских садржаја усмерених према исходима.

По завршетку обуке наставници ће нова сазнања и искуства  применити  у практичном раду у својим школама и о томе, до 22. децембра,  известити Завод за унапређивање образовања и васпитања.  Након тога, Завод за унапређивање образовања и васпитања   ће извршити селекцију приспелих радова и публиковати примере добре праксе.

Линк на коме се могу наћи радни материјали за наставнике:

http://www.zuov.gov.rs/materijal-za-obuku-tehnika-i-tehnologija

Advertisements
од skolskaupravavaljevo

Обука „Припрема директора за полагање испита за лиценцу“

Дводневна обука „Припрема директора за полагање испита за лиценцу“ одржана је 23. и 24. новембра 2017. године уБеограду.Циљеви обуке усмерени су на пружање стручне подршке директорима за припрему испита за лиценцу.

Члан 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) прописује обуку и положен испит за директора установе (лиценца за директоре). Истим чланом прописано је да министар ближе уређује сва питања од значаја за програм обуке и стицање лиценце за директора.

Имајући у виду обавезе које произилазе из наведеног закона, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је обезбедило посебан програм обуке за директоре установа који су постигли успехе у руковођењу установом, видљиве и мерљиве кроз ниво остварености стандарда квалитета рада установа. Теме одржане дводневне обуке биле су: вођство у установи, унапређивање рада тела и тимова,  вредновање квалитета наставе и учења, самовредновање рада установа и развијање одговорности за квалитет и ефикасност рада у установи.

Са подручја Школске управе Ваљево, поред руководиоца Школске управе, обуци су присуствовали директори следећих установа:

 1. Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ Ваљево
 2. Техничка школа Ваљево
 3. Школа примењених уметности Шабац
 4. Средња пољопривредна школа са домом ученика Шабац
 5. ОШ „Здравко Јовановић“ Поћута
 6. ОШ „Милан Муњас“ Уб
 7. ОШ „Вук Караџић“ Шабац
 8. ОШ „Николај Велимировић“ Шабац
 9. ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац
 10. ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац
 11. ОШ „Кадињача“ Лозница
 12. Предшколска установа „Лептирић“ Лајковац
 13. Предшколска установа „Полетарац“ Коцељева
 14. Предшколска установа „Сунцокрети“ Владимирци
 15. Предшколска установа „Црвенкапа“ Мали Зворник

1

3

4

6

 

 

 

 

од skolskaupravavaljevo

САСТАНАК ДИРЕКТОРА ШКОЛСКЕ УПРАВЕ ВАЉЕВО

Састанак директора основних и средњих школа са подручја Школске управе Ваљево одржан је 2. новембра 2017. године у просторијама Средње пољопривредне школе са домом ученика у Шапцу.

Дневни ред:

 1. Делови новог Закона о основама система образовања и васпитања са акцентом на поједине битније измене у односу на стари Закон,
 2. Финансирање у школској 2017/2018. години,
 3. Текућа проблематика.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

од skolskaupravavaljevo

МИНИСТАР У ПОСЕТИ ШАБАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ И ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ШАБАЦ

Током посете Шапцу министар је обишао Шабачку гимназију која обележава 180 година постојања и Основну школу ”Вук Караџић” која ове године прославља 130 година од оснивања.

Приликом обраћања директорима гимназија Србије, на скупу организованом у Шабачкој гимназији, министар је рекао да је Министарство пре годину данапокренуло  причу о реформи гимназија и да је анкетирање запослених показало сагласност свих да су неопходне промене у општем средњем образовању. У вези са реформом гимназија,министар је нагласио да је национални модел гимназије оплемењен најбољим међународним моделима.Директори гимназија судали подршку концепту реформисане гимназије.

После обиласка Шабачке гимназије, министар Шарчевић посетио је основну школу „Вук Караџић“ Шабац и упознао се са условима рада и ресурсима школе.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 

од skolskaupravavaljevo

Обука за увођење новог предмета физичко и здравствено васпитање и примена релевантних програмских садржаја

За подручје Школске управе Ваљево у току септембра 2017. године одржане су обуке за увођење новог предмета физичко и здравствено васпитање. Термини обука били су следећи: Шабац 2., 9. и 10. септембра 2017. године и  Ваљево 16. и 23. септембра 2017. године. Присутни су били сви наставнци физичког и здравственог васпитања из основних школа Колубарског и Мачванског округа. Водитељски парови који су спровели обуке били су:Снежана Јадрановић, др Снежана Панић и др Зорица Јоцић, Снежана Маринковић.

Програм обуке су чиниле следеће теме:

Тема 1: Стандарди постигнућа за предмет физичко васпитање

Тема 2: Међупредметна компетенција – одговоран однос према здрављу

Тема 3: Заједничке карактеристике наставног програма за пети разред основног образовања и васпитања

Тема 4: Карактеристике наставног програма предмета Физичко и здравствено васпитање

Тема 5: Планирање и припремање наставе физичког и здравственог васпитања

Тема 6: Лична и колективна хигијена и утицај на здравље

Тема 7: Правилна исхрана

Тема 8: Значај физичке активности за здравље.

 

од skolskaupravavaljevo

Завршни испит за 2016/2017. годину

У оквиру завршног испита за школску 2016/2017. годину, ученици који су стекли услов 14. јуна радили су тест из матерњег/српског језика, 15. јуна тест из математике и 16. јуна комбиновни тест. Прелиминарни резултати су 18. јуна 2017. године, а објављивање коначних резултата завршног испита је 23. јуна 2017. године до 16 часова.

Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четврогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:

 • успеха на завршном испиту,
 • општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе и
 • резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

На основу успеха на завршном испиту ученик може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованом тесту. Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех остварен на крају шестог разреда, заокружен на две децимале, помножи бројем 4, а општи успех остварен на крају седмог и осмог разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи бројем 5.На основу општег успеха од шестог до осмог разреда ученик може да оствари највише 70 бодова. Резултати постигнути на такмичењима ученика основне школе вреднују се тако што се кандидату који је у осмом разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места на такмичењима, додељују следећи бодови:

 1. међународно такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:
  • прво место – 12 бодова,
  • друго место – 10 бодова,
  • треће место – 8 бодова,
 2. републиччко такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:
  • прво место – 6 бодова,
  • друго место – 4 бода,
  • треће место – 2 бода.

У пратњи припадника Министарства унутрашњих послова тестови су довезени из Београда  у просторије Школске управе у Ваљеву, Шапцу и Лозници. По утврђеном распореду, 14., 15. и 16. јуна 2017. године, тестове су преузели директори школа.

После обављеног завршног испита и утврђеног броја бодова ученици у матичним основним школама попуњавају листе жеља у које могу унети највише 20 опредељења за даље школовање. Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама је 24. и 25. јуна 2017. године. Објављивање званичних резулатата расподеле по школама и образовним профилима је 3. јула 2017. године. Први уписни круг у средње школе је 4. и 5. јула 2017. године, а други уписни круг је 7. јула 2017. године.

На подручју Школске управе Ваљево за Колубарски и Мачвански округ од 4699 пријављених кандидата, на завршни испит је изашло 4619 кандидата, што значи да је излазност на завршни испит на нивоу Школске управе Ваљево 97%.

strajk-u-skolama-pripreme-osmaka-zavrsni-ispit-1328585176-739221

од skolskaupravavaljevo