Реконструисана Школа за основно музичко образовање „Петар Стојановић“ Уб

Нову школску годину ученици и запослени у ШОМО „Петар Стојановић“ Уб су започели у потпуно реконструисаној школи. Адаптација школске зграде је обављена средствима општине Уб која је определила новац из буџета и за набавку нових инструмената.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ и ОВДЕ.

Пријем првака и почетак нове школске године

Непосредно пред почетак школске 2022/2023. године основне школе су организовале пријем будућих ученика првог разреда. У свечаној атмосфери, прваке и њихове родитеље су дочекали запослени у школама који су им пожелели пуно успеха у школовању. Добродошлицу првацима школе су исказале најчешће кроз приредбе које су припремили ученици уз помоћ својих наставника.

Нова школска година почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године. У свим школама настава ће бити реализована непосредним образовно-васпитним радом.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ, ОВДЕ, ОВДЕ, ОВДЕ, ОВДЕ и ОВДЕ.

Упис ученика у средње школе

У среду 13. јула 2022. године објављени су коначни резултати расподеле ученика по школама и образовним профилима у основним и средњим школама. Истог дана објављена су и преостала слободна места за упис у другом кругу. Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем / непосредно у школи) је реализована 14. јула 2022. године, а 15. јула 2022. године објављен је коначни распоред ученика по школама у другом уписном кругу.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ:

Завршни испит

Завршни испит за ученике осмог разреда основних школа је одржан 27., 28. и 29. јуна 2022. године.

Ученици су полагали тест из матерњег/српског језика 27. јуна 2022. године, из математике 28. јуна 2022. године и комбиновани тест (биологија, историја, географија, физика и хемија) 29. јуна 2022. године. Тестови су рађени сва три дана од 9 до 11 часова. 

Прелиминарни резултати завршног испита су 1. јула 2022. године, а коначни резултати су 5. јула 2022. године.

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима по Календару активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023 годину биће у среду, 13. јула 2022. године до 8 часова.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ, ОВДЕ, ОВДЕ, ОВДЕ и ОВДЕ.

Нова школа у Црвеној Јабуци

Новоизграђена школа у Црвеној Јабуци која припада ОШ „Милан Муњас“ Уб отворена је 4. маја 2022. године. Претходни објекат школе био је изграђен 1923. године, а настава у њему је извођена закључно са школском 2020/21. годином.

Налазом стручњака констатовано је да зграда више није безбедна за боравак ученика и да, имајући у виду природу оштећења, никаква адаптација или реконструкција постојеће зграде није трајно решење. У априлу 2021. године општина Уб је донела одлуку о изградњи новог објекта школе, а радови на изградњи започети су у јулу 2021. године.

У издвојеном одељењу Црвена Јабука у школској 2021/22. години наставу похађа 15 ученика, распоређених у два одељења, од којих је једно комбиновано од ученика другог и четвртог разреда, а друго чине ученици трећег разреда.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ и ОВДЕ.

Пример добре праксе из основне школе у Брежђу

У препуној школској сали Издвојеног одељења у Брежђу, у петак 1. априла, драмска секција издвојеног одељења Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић извела је представу „Марко Краљевић и Муса Кесеџија“. 

Представа обрађује познату тему о борби два велика јунака, али на савремен начин, опомињући нас на то колико је важно чувати природу. 

Чланови драмске секције су сви ученици петог, шестог и седмог разреда издвојеног одељења у Брежђу. Њихова пожртвованост, посвећеност, креативност и труд не види се само у глуми, песми и игри коју изводе на сцени, већ и у израђеним костимима, сценографији, реквизитима.

Ентузијазам једне релативно мале сеоске школе и њених наставника, труд и сати увежбавања, осмишљавања и организовања, говоре нам много о њиховој жељи да, постављајући себи високе циљеве, докажу како ништа није немогуће. Тимски рад и упорност ове трупе коју води наставница српског језика, Марија Маринковић још једном је успео да свима овај дан остане у незаборавном сећању.

Упис првака

Електронско заказивање термина за тестирање и упис деце у први разред основне школе доступно је родитељима од 21. марта 2022. године. Ако родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу, овлашћено лице у школи ће у име родитеља заказати кроз апликацију термин. 

Школе ће у наредном периоду обавестити родитеље о могућности да електронски закажу термин за упис и тестирање детета истицањем информације на званичној интернет страници школе, огласној табли или путем других средстава коминикације.

Родитељи не доносе у школу ни један документ у папирном облику, већ сва 4 документа прибавља школа преко е-управе (извод из матичне књиге рођених, евиденција пребивалишта, уверење о здравственом прегледу и потврда о завршеном припремном предшколском програму). Изузетно, ако је лекарски преглед обављен у приватној пракси или војној здравственој установи, потребно је да такво уверење о здравственом прегледу родитељ донесе у школу.

Подршка Министарства преко телефона 011-735-0557.

Подршка контакт центра Канцеларије за информационе технологије и е-управу преко телефона 011-735-0561.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ.

Пробни завршни испит

У свим основним школама ученици осмог разреда ће радити пробни завршни испит 25. и 26. марта 2022. године, по следећем распореду: 

– тест из математике 25. марта 2022. године у 13 часова,

– тест из српског/матерњег језика 26. марта 2022. године у 9 часова,

– комбиновани тест 26. марта 2022. године у 11.30 часова.

Пробни завршни испит представља верну симулацију процеса завршног испита. Циљ је тај да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду. Ученици пролазе кроз све утврђене процедуре.

Школа, у циљу унапређивања постигнућа ученика и постизања бољих резултата на завршном испиту, користи резултате ученика са пробног завршног испита у планирању рада у наредном периоду, као и у изради оперативних планова припремне наставе за завршни испит. 

Више о овоме можете погледати ОВДЕ, ОВДЕ и ОВДЕ

Награда града Ваљева

О условима за доделу Награде града Ваљева за 2021. годину, процесу планирања уписа ученика у средње школе за школску 2022/2023. годину, упису ученика у први разред основне школе и другим темама можете погледати ОВДЕ,  ОВДЕ и ОВДЕ.

Израда предлога плана уписа

У складу са Смерницама за планирање уписа ученика у средње школе на локалном и регионалном нивоу, 21. јануара 2022. године Школска управа Ваљево је организовала састанак у просторијама Пољопривредне школе са домом ученика Ваљево. Састанку су присуствовали директори средњих школа са подручја Колубарског и Мачванског округа, представници 14 локалних самоуправа, представници Регионалне привредне коморе и филијала Националне службе за запошљавање. 
У уводом обраћању руководиоца Школске управе истакнуто је да план уписа ученика у средње школе треба да, у највећој могућној мери, одсликава реалне потребе привредног развоја дате локалне средине и да треба да буде донет на основу: 

  • броја ученика који завршавају основно образовање,
  • предлога плана уписа који буду доставиле школе,
  • потреба послодаваца за одређеним занимањима које доставе РПК и НСЗ, 
  • изјава послодаваца у случају образовних профила који би били реализовани по дуалном моделу образовања, прикупљених од стране РПК,
  • критеријума за планирање уписа донетих од стране Министарства.

На састанку је анализиран број ученика који завршавају основно образовање по локалним самоуправама, реализација уписа ученика у средње школе из претходне школске године и предлози плана уписа које су доставиле школе. Представница Регионалне привредне коморе је изнела податке у вези са потребама послодаваца за одређеним занимањима која ће бити укључена у процес дуалног образовања. Директор Филијале НСЗ Ваљево је навео потребе за одређеним занимањима на нивоу Колубарског округа. Представници локалних самоуправа су коментарисали потребе локалне привреде и повезаност са образовним профилима у средњим школама.

.