ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда основне школе је верна симулација завршног испита. Ученици пролазе кроз утврђене процедуре од времена доласка у школу, потребног прибора до поступања пре, у време и после завршног испита. Циљ је да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду.

У школској 2022/2023. години пробни завршни испит се реализује 24. марта од 12 до 14 часова за математику и 25. марта од 9 до 11 часова за српски језик и 11.30 до 13.30 часова за изабрани предмет.

Школе раде анализу пробног завршног испита од 27. до 31. марта 2023. године. После анализе пробног завршног испита наставници дају повратну информацију ученицима која треба да буде: јасна и прецизна процена постигнућа ученика, квалитетна и благовремена и да садржи смернице за даље учење. Резултати тестирања се користе за планирање рада у наредном периоду, као и израду оперативних планова припремне наставе за завршни испит.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ.