БЕЗБЕДНОСТ У ШКОЛАМА И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА „ЈАКОВ НЕНАДОВИЋ“ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

На иницијативу Полицијске управе Ваљево у сарадњи са Школском управом Ваљево 10. марта 2023. године одржан је састанак на теме безбедности ученика, школа, наставног особља и трећих лица, сарадњe са наставним особљем и анимирање ученика поводом оснивања Средње школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици.

Састанку су присуствовали представници Полицијске управе Ваљево, Школске управе Ваљево и директори основних и средњих школа са подручја града Ваљева.

У уводном обраћању начелник Полицијске управе Ваљево потпуковник полиције Влада Јеринић је истакао значај добре сарадње између школа, Школске управе и Полицијске управе који је у интересу безбедности свих учесника живота и рада школе. Он је рекао да ће овај састанак бити интерактивног типа, што значи да ће постојати могућност изношења битних изазова од стране директора школа, међусобна размена искустава, евидентирање проблема и предлагање решења. Начелник се посебно осврнуо на значај основане Школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици, као и процедуре у вези са уписом ученика осмог разреда у ову школу.

Потом се присутнима обратила руководилац Школске управе Ваљево др Зорица Јоцић. Она је похвалила сарадњу Школске управе и Полицијске управе Ваљево по бројним питањима од безбедности ученика и запослених у школама, преко превентивних програма полиције, до подршке за реализацију завршног испита ученика осмог разреда основне школе. У вези са тематиком безбедности у школама, др Зорица Јоцић је истакла значај примене 3 правилника: Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање из 2020. године, Правилника о поступању у установи у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа и части или достајанства личности из 2018. године и Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица из 2016. године. С тим у вези, Јоцић је нагласила обавезу школа да обавештавају Школску управу и полицију у оквиру спољашње заштитне мреже код случајева трећег нивоа вршњачког насиља и учешће полиције када су у питању случајеви сумње или утврђеног дискриминаторног понашања. За школске полицајце Зорица Јоцић је изнела мишљење да су они спона између школа и полиције, а похвалила је и превентивне програме полиције. Поводом оснивања Школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици руководилац Школске управе Ваљево је нагласила да виши ниво образовања и професионалности полицијских службеника гарантује виши ниво безбедности у школама.

Драган Добросављевић, начелник Одељења полиције је говорио о статистичким подацима у вези са стањем безбедности у школама града Ваљева и указао је на значај оснивања Школе унутрашњих послова у Сремској Каменици.

Директори школа су похвалили изузетно добру сарадњу са Полицијском управом Ваљево, а навели су и одређене мање проблеме који траже решење. Већина директора је истакла потребу да школе имају обезбеђене школске полицајаце јер са њима постоје успешна искуства и ученика и наставника. Осим тога, навођени су проблеми типа потребе за једносмерном улицом и небезбедног пешачког прелаза због паркирања грађанства на школском паркингу у близини ковид амбуланте. Евидентирана је и потреба за „лежећим полицајцем“ испред школе и молба за обилазак школског дворишта од стране полицијске патроле због оштећења која се дешавају у вечерњим сатима. На свако од постављених питања одговорио је начелник Полицијске управе Ваљево Влада Јеринић уз обећање да ће се тражити и пронаћи решења за сваки од изнесених проблема. Директори школа су потврдили да ће у оквиру професионалне оријентације пружити ученицима неопходне информације у вези са Школом унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици.

Састанак је завршен заједничком констатацијом да овакви сусрети доприносе унапређивању квалитета сарадње присутних у циљу повећања безбедности ученика и школа.