ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ПЛАНА УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

У свечаној сали Пољопривредне школе са домом ученика Ваљево Школска управа Ваљево је одржала састанак са диркторима средњих школа из Ваљева, Уба, Лајковца, Љиг, Мионице, Осечине, Шапца, Богатића, Владимираца, Коцељеве, Лознице, Крупња, Љубовије и Малог Зворника, представницима 14 локалних самоуправа са подручја Колубарског и Мачванског управног округа, представницима Регионалне привредне коморе и представницима Националне службе за запошљавање, филијале у Ваљеву, Шапцу и Лозници.

Тема састанка је била израда Предлога плана уписа ученика у први разред средњих школа школске 2023/2024. године. Акценат је стављен на израду плана који у највећој могућој мери осликава реалне потребе привредног развоја одређене локалне средине уз циљ да буде постигнута пуна сагласност свих учесника уз поштовање прописаних критеријума за планирање уписа.

Посебна пажња је посвећена планирању уписа у одељења у којима се настава реализује по дуалном моделу образовања. Да би се у предлогу плана уписа ученика у средње школе за одређени град/општину нашао неки образовни профил који се реализује по дуалном моделу, то мора да буде поткрепљено адекватном подршком послодавца у складу са Законом о дуалном образовању. Заинтересовани послодавци преузимају изјаве о спремности послодаваца да се укључе у дуално образовање од РПК надлежне за општине и градове у којима се школа налази.

Предлог плана уписа ће бити донесен на основу броја ученика који завршавају основно обрзовање, предлога плана уписа који достављају школе, потребе послодаваца за одређеним занимањима које достављају РПК и НСЗ. Процес планирања на нивоу Школске управе ће бити завршен до 3. марта 2023. године.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ и ОВДЕ.