Упис првака

Електронско заказивање термина за тестирање и упис деце у први разред основне школе доступно је родитељима од 21. марта 2022. године. Ако родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу, овлашћено лице у школи ће у име родитеља заказати кроз апликацију термин. 

Школе ће у наредном периоду обавестити родитеље о могућности да електронски закажу термин за упис и тестирање детета истицањем информације на званичној интернет страници школе, огласној табли или путем других средстава коминикације.

Родитељи не доносе у школу ни један документ у папирном облику, већ сва 4 документа прибавља школа преко е-управе (извод из матичне књиге рођених, евиденција пребивалишта, уверење о здравственом прегледу и потврда о завршеном припремном предшколском програму). Изузетно, ако је лекарски преглед обављен у приватној пракси или војној здравственој установи, потребно је да такво уверење о здравственом прегледу родитељ донесе у школу.

Подршка Министарства преко телефона 011-735-0557.

Подршка контакт центра Канцеларије за информационе технологије и е-управу преко телефона 011-735-0561.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ.