Израда предлога плана уписа

У складу са Смерницама за планирање уписа ученика у средње школе на локалном и регионалном нивоу, 21. јануара 2022. године Школска управа Ваљево је организовала састанак у просторијама Пољопривредне школе са домом ученика Ваљево. Састанку су присуствовали директори средњих школа са подручја Колубарског и Мачванског округа, представници 14 локалних самоуправа, представници Регионалне привредне коморе и филијала Националне службе за запошљавање. 
У уводом обраћању руководиоца Школске управе истакнуто је да план уписа ученика у средње школе треба да, у највећој могућној мери, одсликава реалне потребе привредног развоја дате локалне средине и да треба да буде донет на основу: 

  • броја ученика који завршавају основно образовање,
  • предлога плана уписа који буду доставиле школе,
  • потреба послодаваца за одређеним занимањима које доставе РПК и НСЗ, 
  • изјава послодаваца у случају образовних профила који би били реализовани по дуалном моделу образовања, прикупљених од стране РПК,
  • критеријума за планирање уписа донетих од стране Министарства.

На састанку је анализиран број ученика који завршавају основно образовање по локалним самоуправама, реализација уписа ученика у средње школе из претходне школске године и предлози плана уписа које су доставиле школе. Представница Регионалне привредне коморе је изнела податке у вези са потребама послодаваца за одређеним занимањима која ће бити укључена у процес дуалног образовања. Директор Филијале НСЗ Ваљево је навео потребе за одређеним занимањима на нивоу Колубарског округа. Представници локалних самоуправа су коментарисали потребе локалне привреде и повезаност са образовним профилима у средњим школама.

.