Радна подгрупа Школске управе Ваљево

Радна подгрупа на нивоу Школске управе Ваљево је формирана решењем министра просвете, науке и технолошког развоја број 153-00-10/2021-01 од 20.08.2021.године. У саставу Радне подгрупе су представници Школске управе, представници свих репрезентативних синдиката и представници директора школа. У периоду септембар-децембар 2021. године Радна подгрупа је разматрала и решила 61 предмет/захтев.

Фотографија из Пољопривредне школе са домом ученика Ваљево