Почетак планирања уписа ученика у средње школе 

Састанак руководиоца Школске управе Ваљево са директорима свих средњих школа одржан је 14. децембра 2021. године посредством ZOOM платформе.  Тема састанка је била у вези са почетком израде предлога Плана уписа ученика у први разред средње школе за школску 2022/2023. годину. Директори средњих школа су добили информације о броју ученика осмог разреда као основ за планирање. Нагласак је стављен на спровођење процедуре у складу са Смерницама за планирање уписа ученика у средње школе на локалном и регионалном нивоу.