Предстојеће активности

У сусрет новој години, руководилац Школске управе Ваљево је говорила о реализацији наставе у првом полугодишту школске 2021/2022. године и пословима у вези са завршним испитом ученика осмог разреда и припремом предлога Плана уписа ученика у први разред средњих школа за школску 2022/2023. годину.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ.

Подршка из Министарства

У петак, 24. децембра 2021. године у Школској управи Ваљево одржан је састанак свих запослених са посебним саветником министра просвете, науке и технолошког развоја др Зораном Костићем и начелником Одељења за координацију рада школских управа Јасмином Ђелић.
Након уводног обраћања руководиоца Школске управе Ваљево др Зорице Јоцић, запосленима су се обратили др Зоран Костић и Јасмина Ђелић који су највише говорили о реализацији и могућим моделима стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања. Зорица Јоцић је поднела извештај о реализованим активностима Школске управе у периоду септембар – децембар 2021. године. Запослени у Школској управи су узели учешће у размени информација у вези са обављањем свакодневних послова и захвалили су се на пруженој подршци колега из Министарства. 

Ученичке задруге

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у склопу промоције и унапређивања рада ученичких задруга, организовало је Прву конференцију „Ученичке задруге – могућност и значај за развој компетенција ученика“ у Београду, у уторак, 21.12.2021. године.

У циљу популаризације отварања ученичких задруга, наведеној конференцији присуствовали су представник Школске управе Ваљево и директори ОШ „Десанка Максимовић“ Ваљево, ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац и ОШ „Јован Цвијић“ Лозница.

Радна подгрупа Школске управе Ваљево

Радна подгрупа на нивоу Школске управе Ваљево је формирана решењем министра просвете, науке и технолошког развоја број 153-00-10/2021-01 од 20.08.2021.године. У саставу Радне подгрупе су представници Школске управе, представници свих репрезентативних синдиката и представници директора школа. У периоду септембар-децембар 2021. године Радна подгрупа је разматрала и решила 61 предмет/захтев.

Фотографија из Пољопривредне школе са домом ученика Ваљево

Почетак планирања уписа ученика у средње школе 

Састанак руководиоца Школске управе Ваљево са директорима свих средњих школа одржан је 14. децембра 2021. године посредством ZOOM платформе.  Тема састанка је била у вези са почетком израде предлога Плана уписа ученика у први разред средње школе за школску 2022/2023. годину. Директори средњих школа су добили информације о броју ученика осмог разреда као основ за планирање. Нагласак је стављен на спровођење процедуре у складу са Смерницама за планирање уписа ученика у средње школе на локалном и регионалном нивоу.