Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа за школску 2021/2022. годину

Print Screen  сајта   https://mojasrednjaskola.gov.rs/ 


Конкурс је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 31. марта 2021. године.

План уписа је урађен у складу са Смерницама МПНТР за планирање уписа ученика. Након састанака на којима су поред директора средњих школа присуствовали представници свих локалних самоуправа, Националне службе за запошљавање (филијале: Ваљево, Шабац и Лозница), Регионалне привредне коморе, урађени су градски/општински предлози плана уписа, а потом је Министарство добило предлоге преко Школске управе.

Планови су донети тако да у највећој могућној мери одсликавају реалне потребе привредног развоја одређене локалне самоуправе. Значајни параметри су:

– Број ученика који завршавају основно образовање,

– Потребе послодаваца за одређеним занимањима,

– Свих изјава о спремности послодаваца у случају образовних профила који се реализују по дуалном моделу образовања,

– Критеријума Министарства просвете (неки од њих су: да се број одељења на нивоу школе не треба повећавати у односу на школску 2020/21. годину, у школама у којима је школске 2020/21.г. реализација уписа била таква да се одељења нису могла формирати у складу са Упутством било је потребно извршити рационализацију).

ВАЉЕВО
Ваљевска гимназија            214 слободних места
Техничка школа                   240 слободних места
Економска школа                 180 слободних места
Медицинска школа              180 слободних места
Пољопривредна школа       180 слободних места
Музичка школа                    24 слободна места   

УБ
Техничка школа                   180 слободних места
Гимназија                              60 слободних места

ЛАЈКОВАЦ
Средња школа                      120 слободних места  

ЉИГ
Средња школа                      90 слободних места  

МИОНИЦА
Средња школа                      60 слободних места  

ОСЕЧИНА
ОВЦ                                       60 слободних места    

Ове школске године активности које се односе на завршавање основне школе као и упис у средњу школу обављати путем портала моја средња школа без подношења документације у папирном облику.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ: