Оцењивање

 

Skala 0-5 br 1

Према повратним информацијама из школа, у примени принципа и захтева формативног праћења напредовања и оцењивања ученика, наставници су прикупили довољно релевантних података о напредовању ученика. Самим тим што се организована настава путем учења на даљину остварује у континуитету, стекли су се услови за давање бројчаних оцена. Министарство просвете, науке и технолошког развоја наглашава да је потребно да свака бројчана оцена има своје оправдање у релевантним подацима (доказима) који се могу пронаћи у индивидуалним или групним радовима ученика, пројектима, домаћим задацима, вежбањима, онлајн проверама и белешкама наставника о одређеним показатељима напретка у учењу.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ.

од skolskaupravavaljevo