Оцењивање

 

Skala 0-5 br 1

Према повратним информацијама из школа, у примени принципа и захтева формативног праћења напредовања и оцењивања ученика, наставници су прикупили довољно релевантних података о напредовању ученика. Самим тим што се организована настава путем учења на даљину остварује у континуитету, стекли су се услови за давање бројчаних оцена. Министарство просвете, науке и технолошког развоја наглашава да је потребно да свака бројчана оцена има своје оправдање у релевантним подацима (доказима) који се могу пронаћи у индивидуалним или групним радовима ученика, пројектима, домаћим задацима, вежбањима, онлајн проверама и белешкама наставника о одређеним показатељима напретка у учењу.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ.

од skolskaupravavaljevo

Реализација on-line тестирања осмака

Пробни завршни испит кроз on-line тестирање осмака је спроведен од 22. до 24. априла 2020. године. Ученици осмог разреда решавали су тест из српског језика 22. априла, тест из математике 23. априла и комбиновани тест 24. априла.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ.

од skolskaupravavaljevo

Први пробни завршни испит

Онлајн тестирање за ученике осмих разреда – први пробни завршни испит ће се реализовати преко платформе www.mojaucionica.gov.rs по следећој динамици: 22. априла 2020. године – тест из српског/матерњег језика, 23. априла 2020. године – тест из математике, 24. априла 2020. године – комбиновани тест.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио демо верзију теста „Упознај окружење за самопроцену знања“, који треба да послужи ученицима да се на време, пре тестирања, упознају са платформом. Демо тест има 4 питања како би ученици имали прилику да виде какав тип питања их чека на тесту.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ.

од skolskaupravavaljevo

Електронска пријава за полагање пријемног испита

Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима за школску 2020/2021. годину, обавља се електронски, путем веб пријаве, која се налази на адреси https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/.

Пријављивање је почело у уторак 31. 3. 2020. године и траје закључно са уторком, 7. 4. 2020. године.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ.

од skolskaupravavaljevo

Нове процедуре уписа деце у први разред основне школе

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Кабинетом Председника Владе и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу припремило је нове процедуре уписa деце у први разред основне школе за школску 2020/20221. годину.

Наведене процедуре имају за циљ да поједноставе, у административном смислу, упис деце у први разред основне школе, како родитељима, односно другим законским заступницима деце, тако и школама.

Родитељу/другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разед основне школе за школску 2020/2021. годину, од 1.04.2020. године jе омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис детета у одређену основну школу на територији Републике Србије преко Портала еУправа.

Услуга Исказивање интересовања за упис у основну школу има за циљ да школе евидентирају заинтересованост родитеља/другог законског заступника за упис детета у њихову (одређену) школу. На овај начин школе ће оквирно знати број ученика првог разреда у школској 2020/2021. години што ће им имеђу осталог омогућити бољу организацију образовно-васпитног рада. Такође, родитељи будућих првака остварују комуникацију са школом у коју ће касније бити уписано њихово дете.

Уколико родитљ и не искаже заинтересованост, на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред основне школе.

Више о овоме можете погледати ОВДЕ

 

од skolskaupravavaljevo