ОСВРТ НА АКТИВНОСТИ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ И УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У 2019. ГОДИНИ

  • Упис деце у први разред основне школе.
  • Завршни испит.
  • Упис ученика у први разред средњих школа.
  • Отварање Образовно-васпитног центра у Осечини.
  • Пилот пројекат обогаћеног једносменског рада.
  • Дигитализација школа и акција компаније Телекома Србије под називом „Стварамо знање“.
  • Обука запослених у установама образовања и васпитања за примену програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе.
  • Испити за лиценцу за директора обрзовно-васпитних установа.
  • Најкрупније инвестиције у образовно-васпитним установама на подручју Колубарског округа.

Више о овим темама можете погледати  ОВДЕ, ОВДЕ и ОВДЕ.

од skolskaupravavaljevo