ПЛАНИРАЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА

У циљу израде Конкурса за упис ученика у средње школе за школску 2019/2020. годину, на нивоу школа, локалних самоуправа, школских управа и Министарства просвете, науке и технолошког развоја благовремено су спроведене бројне активности. Две кључне активности су биле израда градског/општинског предлога плана уписа и израда плана уписа на нивоу школске управе.

Након завршеног планирања на нивоу општина и градова, на нивоу школске управе је урађен обједињени предлог плана уписа ученика у средње школе за школску 2019/2020. годину. Овај план је донет полазећи од:

  • броја ученика који завршавају основно образовање на територији одређеног округа,
  • критеријума за планирање уписа донетих од стране Министарства,
  • општинских/градских предлога плана уписа донетих на састанцима на локалном нивоу,
  • потреба послодаваца за одређеним занимањима прикупљених од стране РПК и НСЗ,
  • анализе реализације уписа ученика у претходним школским годинама.

У процесу израде предлога Плана уписа ученика у средње школе за подручје Школске управе Ваљево учествовале су све средње школе и свих 14 локалних самоуправа, представници Регионалне привредне коморе и представници филијала Националне службе за запошљавање.

Више о овој теми можете погледати ОВДЕ:

Advertisements
од skolskaupravavaljevo