ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР „ОСЕЧИНА“ ОСЕЧИНА

Од школске 2019/2020. године у Осечини почиње са радом Образовно-васпитни центар. То је установа у којој се остварују програми различитих нивоа образовања и васпитања, тј. програми основношколског образовања и васпитања и програми средњешколског образовања и васпитања. За први разред предвиђена су два образовна профила: пластичари у трогодишњем трајању и прехрамбени техничари у четворогодишњем трајању.

Више о овој теми можете погледати ОВДЕ:

од skolskaupravavaljevo