ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

За ученике осмог разреда основне школе пробни завршни испит се организује 12. и 13. априла 2019. године.

Ученици током два дана раде три теста: 12. априла 2019. године у 12 часова – тест из математике и истог дана анонимно попуњавају упитник, а 13. априла 2019. године у 9 часова – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11.30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

Више о овој теми можете погледати ОВДЕ:

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР „ОСЕЧИНА“ ОСЕЧИНА

Од школске 2019/2020. године у Осечини почиње са радом Образовно-васпитни центар. То је установа у којој се остварују програми различитих нивоа образовања и васпитања, тј. програми основношколског образовања и васпитања и програми средњешколског образовања и васпитања. За први разред предвиђена су два образовна профила: пластичари у трогодишњем трајању и прехрамбени техничари у четворогодишњем трајању.

Више о овој теми можете погледати ОВДЕ:

ПЛАНИРАЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА

У циљу израде Конкурса за упис ученика у средње школе за школску 2019/2020. годину, на нивоу школа, локалних самоуправа, школских управа и Министарства просвете, науке и технолошког развоја благовремено су спроведене бројне активности. Две кључне активности су биле израда градског/општинског предлога плана уписа и израда плана уписа на нивоу школске управе.

Након завршеног планирања на нивоу општина и градова, на нивоу школске управе је урађен обједињени предлог плана уписа ученика у средње школе за школску 2019/2020. годину. Овај план је донет полазећи од:

  • броја ученика који завршавају основно образовање на територији одређеног округа,
  • критеријума за планирање уписа донетих од стране Министарства,
  • општинских/градских предлога плана уписа донетих на састанцима на локалном нивоу,
  • потреба послодаваца за одређеним занимањима прикупљених од стране РПК и НСЗ,
  • анализе реализације уписа ученика у претходним школским годинама.

У процесу израде предлога Плана уписа ученика у средње школе за подручје Школске управе Ваљево учествовале су све средње школе и свих 14 локалних самоуправа, представници Регионалне привредне коморе и представници филијала Националне службе за запошљавање.

Више о овој теми можете погледати ОВДЕ: