Обука водитеља

У организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања и Учитељског факултета из Београда 20. и 21. марта 2018. године у Београду је одржана дводневна обука водитеља за обуке наставника основне школе I циклуса за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења.

Са подручја Школске управе Ваљево обуци за водитеље присуствовали су:

 1. др Зорица Јоцић, Школска управа Ваљево;
 2. Снежана Јадрановић, Школска управа Ваљево;
 3. Љиљана Рељић, Школска управа Ваљево;
 4. Дражан Милосављевић, ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац;
 5. Новка Мосуровић-Андрић, ОШ „Нада Пурић“ Ваљево;
 6. Данијела Обрадовић, ОШ „Десанка Максимовић“ Ваљево;
 7. Милева Мојић, ОШ „Прва основна школа“ Ваљево;
 8. Душан Станковић, ОШ „Браћа Рибар“ Доња Борина;
 9. Гордана Марковић-Сакић, ОШ „Анта Богићевић“ Лозница;
 10. Љиљана Стојановић,ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац;
 11. Светлана Павловић, ОШ „Анта Богићевић“ Лозница;
 12. Вања Јеремић, ОШ „Анта Богићевић“ Лозница;
 13. Снежана Поповић, ОШ „Вук Караџић“ Шабац.

Водитељке обука одржаних у Београду су:

 1. Наташа Николић-Гајић, Друштво учитеља Србије;
 2. Милица Герасимовић, Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Обрађене теме:

    I дан

 • Образовање за 21. век;
 • Програми наставе и учења – опште карактеристике;
 • Међупредметне компетенције;
 • Планирање наставе и учења;
 • Остваривање наставе и учења.

   II дан

 • Пројекат и пројектна настава;
 • Планирање пројектне наставе;
 • Предузетништво;
 • Праћење и вредновање наставе и учења.

 

 

од skolskaupravavaljevo