Обука „Припрема директора за полагање испита за лиценцу“

Дводневна обука „Припрема директора за полагање испита за лиценцу“ одржана је 23. и 24. новембра 2017. године уБеограду.Циљеви обуке усмерени су на пружање стручне подршке директорима за припрему испита за лиценцу.

Члан 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) прописује обуку и положен испит за директора установе (лиценца за директоре). Истим чланом прописано је да министар ближе уређује сва питања од значаја за програм обуке и стицање лиценце за директора.

Имајући у виду обавезе које произилазе из наведеног закона, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је обезбедило посебан програм обуке за директоре установа који су постигли успехе у руковођењу установом, видљиве и мерљиве кроз ниво остварености стандарда квалитета рада установа. Теме одржане дводневне обуке биле су: вођство у установи, унапређивање рада тела и тимова,  вредновање квалитета наставе и учења, самовредновање рада установа и развијање одговорности за квалитет и ефикасност рада у установи.

Са подручја Школске управе Ваљево, поред руководиоца Школске управе, обуци су присуствовали директори следећих установа:

 1. Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ Ваљево
 2. Техничка школа Ваљево
 3. Школа примењених уметности Шабац
 4. Средња пољопривредна школа са домом ученика Шабац
 5. ОШ „Здравко Јовановић“ Поћута
 6. ОШ „Милан Муњас“ Уб
 7. ОШ „Вук Караџић“ Шабац
 8. ОШ „Николај Велимировић“ Шабац
 9. ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац
 10. ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац
 11. ОШ „Кадињача“ Лозница
 12. Предшколска установа „Лептирић“ Лајковац
 13. Предшколска установа „Полетарац“ Коцељева
 14. Предшколска установа „Сунцокрети“ Владимирци
 15. Предшколска установа „Црвенкапа“ Мали Зворник

1

3

4

6

 

 

 

 

Advertisements
од skolskaupravavaljevo