Обука за наставнике техничког образовања – Наставни план и програм новог предмета техника и технологија за 5. разред основне школе

Обуке за наставнике техничког образовања са циљем  упознавања са новом концепцијом наставног програма за предмет Техника и технологија  за пети разред у основној школи су одржане у Школској управи Ваљево 4., 18., 19. и 25. новембра 2017. године. Припрема обуке је резултат сарадње Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања  и Завода за унапређивање образовања и васпитања. Реализовано је 6 обука, по 3 у Ваљеву и Шапцу. Водитељски парови су били просветни саветници Снежана Јадрановић и Љиљана Рељић, и саветници – спољни сарадници мр Љиљана Божић и педагошки саветник Мицко Лепојевић.  Циљеви обуке су се односили на:

– упознавање са наставним планом и програмом новог предмета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за 5. разред основне школе;

– упознавање са међупредметним компетенцијама са фокусом на предузетништво;

– примена пројектне наставе и релевантних програмских садржаја усмерених према исходима.

По завршетку обуке наставници ће нова сазнања и искуства  применити  у практичном раду у својим школама и о томе, до 22. децембра,  известити Завод за унапређивање образовања и васпитања.  Након тога, Завод за унапређивање образовања и васпитања   ће извршити селекцију приспелих радова и публиковати примере добре праксе.

Линк на коме се могу наћи радни материјали за наставнике:

http://www.zuov.gov.rs/materijal-za-obuku-tehnika-i-tehnologija

Advertisements
од skolskaupravavaljevo

Обука „Припрема директора за полагање испита за лиценцу“

Дводневна обука „Припрема директора за полагање испита за лиценцу“ одржана је 23. и 24. новембра 2017. године уБеограду.Циљеви обуке усмерени су на пружање стручне подршке директорима за припрему испита за лиценцу.

Члан 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) прописује обуку и положен испит за директора установе (лиценца за директоре). Истим чланом прописано је да министар ближе уређује сва питања од значаја за програм обуке и стицање лиценце за директора.

Имајући у виду обавезе које произилазе из наведеног закона, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је обезбедило посебан програм обуке за директоре установа који су постигли успехе у руковођењу установом, видљиве и мерљиве кроз ниво остварености стандарда квалитета рада установа. Теме одржане дводневне обуке биле су: вођство у установи, унапређивање рада тела и тимова,  вредновање квалитета наставе и учења, самовредновање рада установа и развијање одговорности за квалитет и ефикасност рада у установи.

Са подручја Школске управе Ваљево, поред руководиоца Школске управе, обуци су присуствовали директори следећих установа:

 1. Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ Ваљево
 2. Техничка школа Ваљево
 3. Школа примењених уметности Шабац
 4. Средња пољопривредна школа са домом ученика Шабац
 5. ОШ „Здравко Јовановић“ Поћута
 6. ОШ „Милан Муњас“ Уб
 7. ОШ „Вук Караџић“ Шабац
 8. ОШ „Николај Велимировић“ Шабац
 9. ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац
 10. ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац
 11. ОШ „Кадињача“ Лозница
 12. Предшколска установа „Лептирић“ Лајковац
 13. Предшколска установа „Полетарац“ Коцељева
 14. Предшколска установа „Сунцокрети“ Владимирци
 15. Предшколска установа „Црвенкапа“ Мали Зворник

1

3

4

6

 

 

 

 

од skolskaupravavaljevo

САСТАНАК ДИРЕКТОРА ШКОЛСКЕ УПРАВЕ ВАЉЕВО

Састанак директора основних и средњих школа са подручја Школске управе Ваљево одржан је 2. новембра 2017. године у просторијама Средње пољопривредне школе са домом ученика у Шапцу.

Дневни ред:

 1. Делови новог Закона о основама система образовања и васпитања са акцентом на поједине битније измене у односу на стари Закон,
 2. Финансирање у школској 2017/2018. години,
 3. Текућа проблематика.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

од skolskaupravavaljevo