Завршни испит за 2016/2017. годину

У оквиру завршног испита за школску 2016/2017. годину, ученици који су стекли услов 14. јуна радили су тест из матерњег/српског језика, 15. јуна тест из математике и 16. јуна комбиновни тест. Прелиминарни резултати су 18. јуна 2017. године, а објављивање коначних резултата завршног испита је 23. јуна 2017. године до 16 часова.

Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четврогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:

 • успеха на завршном испиту,
 • општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе и
 • резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

На основу успеха на завршном испиту ученик може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованом тесту. Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех остварен на крају шестог разреда, заокружен на две децимале, помножи бројем 4, а општи успех остварен на крају седмог и осмог разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи бројем 5.На основу општег успеха од шестог до осмог разреда ученик може да оствари највише 70 бодова. Резултати постигнути на такмичењима ученика основне школе вреднују се тако што се кандидату који је у осмом разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места на такмичењима, додељују следећи бодови:

 1. међународно такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:
  • прво место – 12 бодова,
  • друго место – 10 бодова,
  • треће место – 8 бодова,
 2. републиччко такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:
  • прво место – 6 бодова,
  • друго место – 4 бода,
  • треће место – 2 бода.

У пратњи припадника Министарства унутрашњих послова тестови су довезени из Београда  у просторије Школске управе у Ваљеву, Шапцу и Лозници. По утврђеном распореду, 14., 15. и 16. јуна 2017. године, тестове су преузели директори школа.

После обављеног завршног испита и утврђеног броја бодова ученици у матичним основним школама попуњавају листе жеља у које могу унети највише 20 опредељења за даље школовање. Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама је 24. и 25. јуна 2017. године. Објављивање званичних резулатата расподеле по школама и образовним профилима је 3. јула 2017. године. Први уписни круг у средње школе је 4. и 5. јула 2017. године, а други уписни круг је 7. јула 2017. године.

На подручју Школске управе Ваљево за Колубарски и Мачвански округ од 4699 пријављених кандидата, на завршни испит је изашло 4619 кандидата, што значи да је излазност на завршни испит на нивоу Школске управе Ваљево 97%.

strajk-u-skolama-pripreme-osmaka-zavrsni-ispit-1328585176-739221

Advertisements
од skolskaupravavaljevo