Радна подгрупа на нивоу Школске управе Ваљево

Радна подгрупа на нивоу Школске управе Ваљево за праћење процеса радног ангажовања запослених у установама образовања и васпитања одржала је пети састанак 1. децембра 2016. године у Пољопривредној школи са домом ученика у Ваљеву. На састанку су разматрани захтеви школа за продужење радног односа одређеним наставницима након испуњавања услова за пензију.

Чланови Радне подгрупе: др Зорица Јоцић, руководилац Школске управе Ваљево, Катарина Мирковић, саветник за финансијско-материјалне послове, Весна Андрић, представник Уније синдиката просветних радника Србије, Милан Ђурђевић, представник Синдиката радника у просвети Србије, Драган Митрић, представник Синдиката образовања Србије, Сретен Тешић, представник синдиката „Независност“, Ана Савковић, директор ОШ „Нада Пурић“ Ваљево, Живана Баратовић, директор ОШ „Милан Муњас“ Уб, Цветана Срећковић, директор ОШ „Јован Цвијић“ Лозница, Љиљана Стојановић, директор ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац, Милан Гајић, директор Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ Ваљево, Предраг Савић, директор Средње пољопривредне школе са домом ученика Шабац, Горан Горданић, директор Техничке школе Лозница.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

од skolskaupravavaljevo