Средње школе

Ш А Б А Ц


1. Економска школа „Стана Милановић“

15000 Шабац

Масарикова 25

015/350-270; 015/350-274; 015/350-278; 015/369-690; 015/369-691

Електронска пошта:    sabac.ekonomskaskola@gmail.com

Интернет страница:  http://ekonomskasabac.edu.rs/


2. Техничка школа

15000 Шабац

Бањичких жртава 2

015/347-291; 015/341-031; 015/341-028; 015/341-029

Електронска пошта:   skolateh@gmail.com

Интернет страница: http://www.tehskolasabac.edu.rs


 3. Медицинска школа  „Др Андра Јовановић“

15000 Шабац

Душанова 10

015/342-177; 015/342-175

Електронска пошта: info@medicinskasabac.edu.rs

Интернет страница: https://www.medicinskasabac.rs/


4. Стручна хемијска и текстилна школа

15000 Шабац

Хајдук Вељкова 10

015/352-730;  015/352-766

Електронска пошта: hem.tex.skola.direktor@gmail.com

Интернет страница: http://www.hem-tex-skola.com


5. Шабачка гимназија

15000 Шабац

Масарикова 13

015/360-571;  015/360-570;  015/350-286

Електронска пошта: sabackagimnazija@gmail.com

Интернет страница: http://www.sabackagimnazija.edu.rs


6. Средња пољопривредна школа са домом ученика

15000 Шабац

Војводе Путника 58

015/344-583;  015/344-579

Електронска пошта: direktor@sredpoljskola.edu.rs

Интернет страница: http://www.sredpoljskola.edu.rs


 7. Музичка школа „Михаило Вукдраговић“

15000 Шабац

Масарикова35

015/344-946;  015/350-282

Електронска пошта: msmvdirektor@gmail.com

Интернет страница: https://mvukdragovic.rs/


8. Школа примењених уметности

15000 Шабац

Добропољска 5

015/302-790; 015/342-174

Електронска пошта: info@spu.edu.rs

Интернет страница: http://www.spu.edu.rs


Б О Г А Т И Ћ


9. „Мачванска средња школа“

15350 Богатић

Јанка Веселиновића 1

015/7786-412; 015/7786-202

Електронска пошта: macvanskasrednja.direktor@gmail.com

Интернет страница: http://www.srednjabogatic.edu.rs


К О Ц Е Љ Е В А


10. Средња школа

15220 Коцељева

Доситејева 1

015/556-315; 015/556-395

Електронска пошта: sredskolkoc@mts.rs

Интернет страница: http://www.sskoceljeva.rs


В Л А Д И М И Р Ц И


11. „Посавотамнавска средња школа“

15225 Владимирци

Светог Саве бб

015/514-586; 015/514-837; 015/514-506

Електронска пошта:   posatovamnavska@gmail.com  

Интернет страница: http://www.scvladimirci.org


 Л О З Н И Ц А


12. Средња економска школа

15300 Лозница

Трг Јована Цвијића 1

015/876-054; 015/876-055

Електронска пошта: esloznica1955@gmail.com

Интернет страница: http://www.esloznica.rs


13. Средња школа„Свети Сава”

15300 Лозница

Саве Ковачевић 1

015/878-180; 015/882-086

Електронска пошта: svetisavalo@mts.rs 

Интернет страница: https://svetisavalo.wordpress.com/


14. Гимназија„Вук Караџић“

15300 Лозница

Гимназијска 5

015/875-923; 015/878-636

Електронска пошта: gimnazijavuk@mts.rs

Интернет страница:  http://www.loznickagimnazija.edu.rs


 15. Техничка школа

15300 Лозница

Трг Јована Цвијића 3

015/878-570; 015/884-824

Електронска пошта:  tehnicka.lo@mts.rs

Интернет страница: http://www.tehnickalo.edu.rs


 К Р У П А Њ


16. Средња школа

15314 Крупањ

Вука Караџића 16

015/581-143; 015/582-992

Електронска пошта: direktorsskru@gmail.com

Интернет страница:  http://www.srednjaskola.edu.rs


 Љ У Б О В И Ј А


17. Средња школа„Вук Караџић“

15320 Љубовија

Дринска бб

015/561-868; 015/561-773

Електронска пошта: vkaradzicljubovija@gmail.com

Интернет страница: http://sskolaljubovija.rs/.


 М А Л И     З В О Р Н И К


18. Средња школа

15318 Мали Зворник

Краља Петра 12

015/471-003; 015/472-277

Електронска пошта: ssmalizvornik@gmail.com

Интернет страница: http://www.srednjaskolamz.edu.rs/