Предшколске установе

1. „Наше дете“

15000 Шабац

Мике Митровић 17

015/304-745;  015/304-750

Електронска пошта: info@nasedete.org  

Интернет страница: http://www.nasedete.org


 

2. „Слава Ковић“

15350 Богатић

Јанка Веселиновића 3

015/7786-236

Електронска пошта: pu.slavakovic@gmail.com

Интернет страница: https://www.vrticbogatic.edu.rs


 

3. „Сунцокрети“

15225 Владимирци

Светог Саве 64

015/513-286

Електронска пошта: centarpuvlad@mts.rs

Интернет страница: http://www.suncokreti.rs


 

4. „Полетарац“

15220 Коцељева

Омладинска 3

015/556-271;   015/556-191

Електронска пошта: poletaracko@ptt.rs

Интернет страница: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011411661316


 

5. „Бамби“

15300 Лозница

Генерала Јуришића 3

015/882-122

Електронска пошта: bambilo@mts.rs  

Интернет страница: http://bambilo.rs


 

6. „Црвекапа“

15318 Мали Зворник

Рибарска 56

015/471-763

Електронска пошта: crvenkapamzv@mts.rs 

Интернет страница: https://www.crvenkapa.edu.rs


 

7. „Полетарац“

15320 Љубовија

Радничка бб

015/561-763

Електронска пошта: poletaraclj@gmail.com  

Интернет страница: https://poletarac.org


 

8. „Наша радост“

15314 Крупањ

Мачков камен 5

015/581-260

Електронска пошта: nasaradostkrupanj@gmail.com   

Интернет страница: http://www.predskolskaustanovakrupanj.com