Основне школе

Ш А Б А Ц


1. „Ната Јеличић“

15000 Шабац

Јеле С. Савић 5

015/343-716;  015/343-718; 015/342-489

Електронска пошта: natajelicic@gmail.com

Интернет страница: http://www.osnatajelicic.edu.rs


 

2. „Вук Караџић“

15000 Шабац

Вука Караџића 14

015/341-537;  015/343-326

Електронска пошта: direktorosvuk@gmail.com

Интернет страница: osvukkaradzicsabac.edu.rs/


 

 3. Јеврем Обреновић

15000 Шабац

Жике Поповић 20

015/343-154; 015/342-910

Електронска пошта:    osobrenovicjevrem@gmail.com

Интернет страница: http://www.osjevremobrenovic.edu.rs


 

4. „Стојан Новаковић“

15000 Шабац

Војводе  Ј. Стоићевић 38

015/339-310;  015/392-481;  015/334-911

Електронска пошта: osstojan@gmail.com   

Интернет страница: http://www.stojanovaskolasabac.edu.rs


 

5. „Јанко Веселиновић“

15000 Шабац

Карађорђева 48

015/341-025;  015/343-411

Електронска пошта: osjankovsa@yahoo.com 

Интернет страница: http://www.osjvsabac.edu.rs


 

6. „Лаза К. Лазаревић“

15000 Шабац

Масарикова 136

015/352-047;  015/304-170

Електронска пошта: oslaza@mts.rs  

Интернет страница: oslaza.edu.rs/


 

7. Николај Велимировић

15000 Шабац

В. Јовановић 52

015/350-493;  015/350-483

Електронска пошта: osnikolaj@mts.rs  

Интернет страница: http://www.osnvelimirovic.edu.rs


 

 8. Основна школа „Свети Сава“

15000 Шабац

Драгана Пењина 31

015/341-129

Електронска пошта: specskolasa@gmail.com

Интернет страница: skola-svetisava.edu.rs


 

9. „Краљ Александар Карађорђевић“

15306 Прњавор

Војводе  Мишића  2

015/282-001;  015/282-218

Електронска пошта: direktor.osprnjavor@yahoo.com

Интернет страница: osprnjavor.edu.rs


 

10. „Војвода Степа“

15305 Липолист

Карађорђева 1

015/274-788;  015/274-794

Електронска пошта: osvslipolist@gmail.com

Интернет страница: osvslipolist.edu.rs


 

11. Мајур

15353 Мајур

Светог Саве 4

015/376-215;  015/376-542

Електронска пошта: skolamajur@gmail.com 

Интернет страница: http://www.osmajur.edu.rs


 

12. „Јован Цвијић“

15352 Змињак

Војвода Мишића 1

015/292-022;  015/292-532

Електронска пошта:  info@osnovnaskolazminjak.edu.rs      

Интернет страница: osnovnaskolazminjak.edu.rs


13. „Доситеј Обрадовић“ Волујац

15233 Метлић

Брђанска 133

015/260-534;  015/260-766

Електронска пошта: skolavolujac@gmail.com 

Интернет страница: https://www.osdositejobradovicvolujac.edu.rs/


 Б О Г А Т И Ћ 


14. „Мика Митровић“

15350 Богатић

Војвода Степе 4

015/7786-145;  015/7787-179

Електронска пошта:  osbcmm@gmail.com 

Интернет страница:  http://www.osmmitrovicbogatic.edu.rs


 

15. Никола Тесла

15359 Дубље

Ђенерала Драже Михајловића 8

015/440-005;  015/440-254

Електронска пошта: osntddublje@gmail.com

Интернет страница: http://www.nikolatesla.edu.rs


 

16. „Вук Караџић“

15358 Бадовинци

Карађорђева 1

015/425-269;   015/426-553

Електронска пошта: skolavkb@gmail.com

Интернет страница: os-vukkaradzic.edu.rs


 

17. „Цветин Бркић“

15356 Глушци

С. Алимпића 3

015/449-280;  015/449-331

Електронска пошта: oscbglusci@gmail.com  

Интернет страница: http://oscvetinbrkic.edu.rs/


 

18. Лаза К. Лазаревић

15357 Клење

Дринска 1

015/457-026;  015/457-737

Електронска пошта: os.klenje@yahoo.com

Интернет страница: http://www.skolaklenje.edu.rs


 

19. „Јанко Веселиновић“

15355 Црна Бара

М. Петровића 54

015/438-260;  015/438-704

Електронска пошта: oscb.janko@gmail.com

Интернет страница: jankoveselinovic.edu.rs


 К О Ц Е Љ Е В А


20. „Мића Станојловић“

15220 Коцељева

Доситејева 3

015/556-390; 015/556-640

Електронска пошта: osdisaati@gmail.com 

Интернет страница: http://www.oskoceljeva.rs/


 В Л А Д И М И Р Ц И


21. „Жика Поповић“

15225 Владимирци

Светог Саве бб

015/514-811;    015/513-251

Електронска пошта: oszikapopovicvl@gmail.com

Интернет страница: oszikapopovic.edu.rs


 

22. „Јован Цвијић“

15214 Дебрц

Београдски пут бб

015/7517-020; 015/7799-084;  015/7517-183

Електронска пошта: cvijicdebrc@gmail.com  

Интернет страница: http://www.osjcvijicdebrc.edu.rs


 Л О З Н И Ц А


23. „Кадињача“

15300 Лозница

Генерала Јуришића 1

015/878-741;  015/878-740

Електронска пошта:  kadinjacaos@gmail.com 

Интернет страница: oskadinjacaloznica.nasaskola.rs


 

24. „Вук Караџић“

15300 Лозница

Филипа Кљајића 45

015/877-202

Електронска пошта: osvkaradziclo@gmail.com 

Интернет страница:  https://osvukloznica.wordpress.com/


 

25. „Анта Богићевић“

15300 Лозница

Јанка Веселиновића 6

015/889-291;  015/882-178

Електронска пошта: osabogicevic@mts.rs

Интернет страница: http://www.antabogicevic.rs


 

26. „Јован Цвијић“

15300 Лозница

Његошева 20

015/877-570;  015/876-777

Електронска пошта: osjovancijiclo@mts.rs

Интернет страница: osnovnaskolajovancvijic.blogspot.com


 

27. „Доситеј Обрадовић“ Клупци

15300 Лозница

Ратарска бб

015/874-664; 015/873-405;  015/878-615

Електронска пошта:  dositejklupci@gmail.com

Интернет страница: http://www.skoladositejklupci.edu.rs


 

28. „Вера Благојевић“

15316 Бања Ковиљача

Вере Благојевића 4

015/818-177;  015/819-588

Електронска пошта: osverabbk@gmail.com

Интернет страница: osverablagojevic.wordpress.com


 

29. „Вукова спомен  школа“

15303 Тршић

015/868-323

Електронска пошта:    vukovaspomenskola@gmail.com

Интернет страница: http://www.vukovaspomenskola.edu.rs


 

30. „14. октобар“

15311 Драгинац

015/854-042;  015/854-112

Електронска пошта: os.14.oktobar@gmail.com 

Интернет страница: http://www.os14oktobar-draginac.edu.rs


 

31. „Мика Митровић“

15309 Брезјак

015/843-097;   015/843-135

Електронска пошта: osmikam2012@gmail.com

Интернет страница: http://www.osmikamitrovic.net/


 

32. „Степа Степановић“

15234 Текериш

015/850-040

Електронска пошта: osstepastepanovictekeris@gmail.com

Интернет страница:  http://www.skolatekeris.edu.rs/


 

33. „Свети Сава“

15300 Липнички Шор

Маршала Тита 1

015/810-150;   015/812-393

Електронска пошта: ossvetisavalipnickisor@gmail.com

Интернет страница: https://www.oslipnickisor.edu.rs/


 

34. „Вук Караџић“

15300 Липница

015/860-709

Електронска пошта: skolavklip@gmail.com  

Интернет страница: https://lipnicaos.wordpress.com/


 

35. „Петар Тасић“

15307 Лешница

Браже Малетић 1

015/840-380;  015/840-379

Електронска пошта: ospetartasic@yahoo.com   

Интернет страница:  http://www.petartasic.edu.rs


 

36. Краљ Александра I Карађорђевић

15308 Јадранска Лешница

015/852-501;   015/852-421

Електронска пошта: osskola.kralj@mts.rs

Интернет страница: osjadranskalesnica.com


 

37. Музичка школа  „Вук Караџић“

15300 Лозница

Генерала Јуришића 5

015/882-128;   015/881-014

Електронска пошта: msloznica@gmail.com

Интернет страница: http://www.msloznica.edu.rs


 Љ У Б О В И Ј А 


38. „Петар Враголић“

15320 Љубовија

Јована Цвијића 1

015/561-870;   015/561-869

Електронска пошта: ospetar.vrag@mts.rs  

Интернет страница: petarvragolic.edu.rs


 М А Л И      З В О Р Н И К


39. „Бранко Радичевић“

15318 Мали Зворник

Краља Петра I 10

015/471-923;   015/471-167

Електронска пошта: osbrankora@mts.rs   

Интернет страница: osnovcimalogzvornika.wordpress.com


 

40.   „Никола Тесла“

15322 Велика Река

015/464-114

Електронска пошта: osnteslavelikareka@gmail.com

Интернет страница: osnt.edu.rs


 

41. „Милош  Гајић“

15318 Амајић

Језерска бб

015/466-008

Електронска пошта:  skola.amajic@gmail.com   

Интернет страница: amajic.blogspot.com


 

42. „Стеван Филиповић“

15321 Радаљ

015/7462-085

Електронска пошта: ossfradalj@mts.rs  

Интернет страница: ossf.edu.rs


 

43. „Браћа Рибар“

15317 Доња Борина

015/7796-048;  015/7796-775

Електронска пошта: osbracaribarborina@gmail.com

Интернет страница: bracaribar.edu.rs


 К Р У П А Њ


44. „Боривоје Ж. Милојевић“

15314 Крупањ

Радничка 2

015/581-317;  015/581-718

Електронска пошта: osnovna.skola@krupanj.edu.rs

Интернет страница: http://www.krupanj.edu.rs/


 

45. „Жикица Јовановић-Шпанац“

15313 Бела Црква

015/591-003

Електронска пошта: oszjspanac@yahoo.com

Интернет страница: http://www.oszikicajspanacbc.edu.rs/