Средње школе

В А Љ Е В О


1. Техничка школа „Ваљево“

14000 Ваљево

Косте Абрашевић 1

014/221-602; 014/222-098; 014/221-529

Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs

Интернет страница: http://www.tehnickaskolava.rs


 

2. Ваљевска гимназија

14000 Ваљево

Вука Караџића 3

014/227-927; 014/221-622

Електронска пошта: gimvaljevo@gmail.com

Интернет страница:  http://www.valjevskagimnazija.edu.rs


 

3. Економска школа  „Ваљево“

14000 Ваљево

Даничићева 1

014/293-190; 014/221-462; 014/221-450

Електронска пошта: ekonomska.valjevo@gmail.com

Интернет страница: http://www.ekova.edu.rs 


 

4. Медицинска школа „Др Миша Пантић“

14000 Ваљево

Карађорђева 118

014/225-670; 014/221-265

Електронска пошта: medicinskavaljevo@gmail.com

Интернет страница: http://www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs


 

5. Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“

14000 Ваљево

Владике Николаја 54

014/223-112; 014/221-557; 014/225-740

Електронска пошта:  poljskolava@gmail.com 

Интернет страница: http://www.poljoprivrednaskola.edu.rs


 

6. Музичка школа „Живорад Грбић“

14000 Ваљево

Карађорђева 122

014/222-267; 014/291-535

Електронска пошта: muzika.valjevo@gmail.com

Интернет страница:  http://www.muzika.edu.rs


 Л А Ј К О В А Ц


7. Средња школа „17. септембар“

14224 Лајковац

Вука Караџића 19

014/72-121; 014/3431-145

Електронска пошта: skolalajkovac@gmail.com

Интернет страница:  tehnika.edu.rs


Љ И Г


8. Средња школа „Хиљаду триста каплара“

14240 Љиг

Војводе Мишића 28

014/3445-173; 014/83-653

Електронска пошта: skola1300kaplaraljig@gmail.com

Интернет страница: 1300kaplaraljig.edu.rs


 У Б


9. Техничка школа  „Уб“

14210 Уб

Вука Караџића 10

014/410-433; 014/411-149

Електронска пошта: ubtehnickaskola@gmail.com

Интернет страница: http://www.srednjaub.rs/


 

10. Гимназија „Бранислав Петронијевић“

14210 Уб

Вука Караџића 15

014/414-492

Електронска пошта: gimnazijaub1@gmail.com

Интернет страница: https://gimnazijaub.rs/


М И О Н И Ц А


11. Средња школа

14242 Мионица

Кнеза Грбовића бб

014/62-120; 014/62-139

Електронска пошта: srednjaskolamionica@gmail.com

Интернет страница: srednjaskolamionica.edu.rs