Предшколске установе

1. „Милица Ножица“

14000 Ваљево

Владе Даниловић 19

014/220-934

Електронска пошта:

Интернет страница:


 

2. „Уб“

14210 Уб

Милоша Селаковића 20

014/411-602; 014/ 410-623

Електронска пошта: pu_ub@open.telekom.rs

Интернет страница:


 

3. „Невен“

14242 Мионица

Живорада Вишића бб

014/3421-039; 014/62-522

Електронска пошта: dvneven@open.telekom.rs

Интернет страница:


 

4. „Каја“

14240 Љиг

Индустријска 5

014/84-197; 014/85-286

Електронска пошта: vrtickaja@ptt.rs

Интернет страница: http://vrtickaja.rs


 

5. „Лептирић“

14224 Лајковац

Мила Дубљевића 9

014/3431-066

Електронска пошта: vrticleptiric@yahoo.com  

Интернет страница:  http://www.leptiric-lajkovac.in.rs


 

6. „Лане“

14253 Осечина

Хајдук Вељкова 6

014/451-284

Електронска пошта: pu.lane.osecina@gmail.com

Интернет страница: