Предшколске установе

1. „Милица Ножица“

14000 Ваљево

Владе Даниловић 19

014/220-934

Електронска пошта: pumilicanozica@gmail.com

Интернет страница: https://www.milicanozica.edu.rs


 

2. „Уб“

14210 Уб

Милоша Селаковића 20

014/411-602; 014/ 410-623

Електронска пошта: pu_ub@mts.rs

Интернет страница: https://www.vrticub.rs


 

3. „Невен“

14242 Мионица

Живорада Вишића бб

014/3421-039; 014/62-522

Електронска пошта: dvneven@mts.rs

Интернет страница: http://www.puneven.edu.rs


 

4. „Каја“

14240 Љиг

Индустријска 5

014/84-197; 014/85-286

Електронска пошта: vrtickaja@ptt.rs      vrtickaja@gmail.com

Интернет страница: http://www.pukaja.rs


 

5. „Лептирић“

14224 Лајковац

Мила Дубљевића 9

014/3431-066

Електронска пошта: vrticleptiric@yahoo.com  

Интернет страница:  http://www.leptiric-lajkovac.in.rs

https://www.facebook.com/pg/PU-Leptiri%C4%87-Lajkovac-100631091589872/posts/?ref=page_internal


 

6. „Лане“

14253 Осечина

Хајдук Вељкова 6

014/451-284

Електронска пошта: pu.lane.osecina@gmail.com

Интернет страница: https://lane.osecina.com/      https://www.facebook.com/PredskolskaUstanovaLane/