Основне школе

В А Љ Е В О


1. „Прва основна школа“

14000 Ваљево

Карађорђева 122

014/226-085; 014/ 221-255;  014/225-066

Електронска пошта: prvaskolavaljevo@gmail.com 

Интернет страница:  http://www.prvaosnovna.edu.rs/


2. „Владика Николај Велимировић“

14000 Ваљево

Сувоборска 48

014/221-281; 014/ 222-279

Електронска пошта: vladika.nikolaj.valjevo@gmail.com

Интернет страница:  osvladikanikolaj.edu.rs


 

3. „Андра Савчић“

14000 Ваљево

Јована Дучића 5

014/221-296;  014/ 235-447

Електронска пошта: osasavcic@gmail.com

Интернет страница:  http://www.andrasavcic.edu.rs


 

4. „Нада Пурић“

14000 Ваљево

Владике Николаја 33

014/291-745;  014/ 221-225

Електронска пошта: osnadapuric014@gmail.com   

Интернет страница:  http://www.osnadapuric.rs


5. „Сестре Илић“

14000 Ваљево

Милована Глишића 45

014/221-392;  014/ 225-640

Електронска пошта: ossestreilicva5@gmail.com

Интернет страница: ossestreilicvaljevo.edu.rs


 

6. „Милован Глишић“

14000 Ваљево

Доктора Питовића 6

014/221-310;  014/225-076

Електронска пошта: sestaskolavaljevo@gmail.com

Интернет страница:  http://www.mglisicva.edu.rs


 

7. „Десанка Максимовић“

14000 Ваљево

Владимира Назора 2

014/221-512;  014/ 225-660

Електронска пошта: osdesanka.va@gmail.com      

Интернет страница: osdesankava.edu.rs


 

8. „Свети Сава“

14221 Попучке

014/283-055;  014/ 284-905

Електронска пошта: ossvetisavapopucke2022@gmail.com

Интернет страница: https://www.ossvetisavapopucke.edu.rs/


 

9. „Прота Матеја Ненадовић“

14201 Бранковина

014/272-116;  014/ 272-611

Електронска пошта: skola.brankovina@protamateja.edu.rs

Интернет страница: https://www.protamateja.edu.rs/


 

10. „Стеван Филиповић“

14222 Дивци

014/274-200;  014/ 274-107

Електронска пошта: skoladivci@gmail.com

Интернет страница: osdivci.edu.rs


 

11. „Драгољуб Илић“

14203 Драчић

014/276-544;  014/276-104

Електронска пошта:  osdracic@gmail.com  

Интернет страница: http://www.osdracic.com


12. „Здравко Јовановић“

14206 Поћута

014/273-207;   014/ 273-107

Електронска пошта: zdravkovaskola@gmail.com

Интернет страница: http://www.zdravkojovanovic.edu.rs/

 

13. „Милован Глишић“

14252 Ваљевска Каменица

014/254-558; 014/ 254-755

Електронска пошта: osmgvaljevskakamenica@gmail.com

Интернет страница: osmilovanglisic.edu.rs


 

14. „Милош  Марковић“

14205 Доње Лесковице

014/3575-122

Електронска пошта: skola.donjeleskovice@gmail.com

Интернет страница: osmmarkovic.edu.rs


 

15. „Илија Бирчанин“

14255 Ставе

Бобова 170

014/271-104;  014/ 271-270

Електронска пошта: osibstave@gmail.com

Интернет страница: https://www.ilijabircaninstave.edu.rs/


 М И О Н И Ц А


16. „Милан Ракић“

14242 Мионица

Кнеза Грбовића 31

014/3421-168;  014/ 62-068

Електронска пошта: osmilanrakicmion@mts.rs  

Интернет страница: http://www.osmilanrakicmionica.edu.rs


 

17. „Војвода Ж. Мишић“

14202 Рајковић

014/68-469

Електронска пошта: info@osvojvodazivojinmisic.edu.rs

Интернет страница: osvojvodazivojinmisic.edu.rs


 Л А Ј К О В А Ц


18. „Миле Дубљевић“

4224 Лајковац

Мила Дубљевића 3

014/3431-300;   014/ 3431-336

Електронска пошта: osmiledubljevic@oslajkovac.edu.rs

Интернет страница: http://www.oslajkovac.edu.rs


 

19. „Димитрије Туцовић“

14226 Јабучје

014/74-014

Електронска пошта: osjabucje@gmail.com

Интернет страница:osdtucovicjabucje.edu.rs


 Љ И Г 


20. „Сава  Керковић“

14240 Љиг

Д. Спасојевић 22 а

014/3445-851;  014/3445-238;   014/85-172

Електронска пошта:   skolaljig@gmail.com   

Интернет страница: savakerkovic.wix.com


 

21. „Сестре Павловић“

14246 Белановица

Вука Караџића 27

3449-116 3449-118

Електронска пошта: osbelanovica@gmail.com 

Интернет страница: ossestrepavlovic.nasaskola.rs


 У Б 


22. „Милан Муњас“

14210 Уб

Вука Караџића 25

014/411-837;  014/ 411-338

Електронска пошта: munjasub@gmail.com 

Интернет страница:  http://osmilanmunjas.edu.rs/


 

23. „Рајко Михаиловић“

14214 Бањани

014/461-102;   014/ 461-141

Електронска пошта: osbanjani@gmail.com

Интернет страница: osbanjani.rs


 

24. „Душан Даниловић“

14211 Радљево

014/471-106

Електронска пошта: osdusandanilovicradljevo@gmail.com  

Интернет страница: osdusandanilovic.wix.com


 

25. „Свети Сава“

14213 Памбуковица

014/481-262;   014/ 481-108

Електронска пошта: ossvetisavapambukovica@gmail.com

Интернет страница: http://ossvetisava.edu.rs


 

26. Музичка школа „Петар Стојановић“

14210 Уб

Краља Петра 13

014/411-681

Електронска пошта: mskolaub@gmail.com

Интернет страница: http://www.petarstojanovic.edu.rs


 О С Е Ч И Н А


27. Образовно-васпитни центар Осечина

14253 Осечина

Браће Недић 32

014/451-101

Електронска пошта:    osbracanedic@gmail.com

Интернет страница: http://ovcosecina.edu.rs/


 

28. „Војвода Мишић“

14207 Пецка

Краља Петра 50

014/455-105;   014/ 455-109

Електронска пошта:   osvojvodamisicpecka@gmail.com

Интернет страница: osvmisicpecka.edu.rs