Безбедност у установама

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Упутство за школе

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Права детета у међународним документима

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Конвенција о правима детета

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Посебни Протокол насиље

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о протоколу поступања

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Приручник за примену Посебног протокола

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Безбедност у школама-Презентација

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2О породици и родитељству-Презентација

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Безбедност у школама – презентација 2, јануар 2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2О безбедности ППП децембар 2019.